To nim wszyscy z sali wyszli Bardzo

Wszędzie jest wojna, wszędzie bohaterowie, tryumfatorzy i bohaterzy-męczennicy. Dzięki stacjonarnemu rowerkowi intensywność treningu nie odbiega od wysiłku fizycznego na tradycyjnym sprzęcie? Po Rewolucji Francuskiej rozpoczętej w 1789 roku, nastał czas na skromniejsze ubiory. Pojazd ten to mała przenośna siłownia. To nie jest zabawa dla małych chłopców, to jest boks dla silnych mężczyzn. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Należy zawsze odwoływać się do wartości, które są w każdym człowieku, chociażby ten człowiek był najbardziej sponiewierany i zniszczony. S o l i d a r n o ś ć jest prawem? On od początku turnieju przypominał raczej brodatą czirliderkę niż trenera. Ostatecznie staje się on bladą odbitką swego dawnego jestestwa, używając do usprawiedliwiania swych poczynań pojęć, za pomocą których wcześniej takie właśnie poczynania działania kry
tykował. Choć jest za młody, by mieć mentalność PZPR-owskiego działacza, to zachowuje się jakby był wyjęty żywcem z tamtych mrocznych czasów. Dobry czyn, dobre słowo czy myśl powodują pozytywną reakcję w coraz to nowych osobach i mogą przenosić swój ładunek dalej i dalej rosnąć w postępie geometrycznym i pomnażać zasób Dobra we Wszechświecie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s